Foto’s en Nieuws

Kinderopvangtoeslag

Omdat per 1 januari 2018 alle peuterspeelzalen automatisch omgezet worden naar KDV, worden ouders in de gelegenheid gesteld kinderopvangtoeslag aan te vragen.

  1. De LRKP-nummer van ’t Kalfje is: 200994402
  2. Belangrijke regels voor kinderopvangtoeslag zijn:
    1. U en uw toeslagpartner werken, volgen een traject naar werk of een opleiding of inburgeringscursus
    2. U betaalt zelf een deel van de kosten van de kinderopvang
  3. Via de website toeslagen.nl kunnen ouders toeslag aanvragen.

Verdere informatie is op http://www.toeslagen.nl beschikbar.

Wachtlijst

Momenteel is er geen wachtlijst! Heb je interesse of wil een keer komen kijken, stuur dan een mailtje.

De kosten per dagdeel per maand bedragen 105,- EUR. Daarnaast is er de mogelijkheid om een extra dagdeel af te nemen, mits er op die dag plaats is. Dit kost 27,00 euro per ochtend.

Vakantierooster:

Kerstvakantie: 22 december 2018 t/m 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie: 16 febr. t/m 24 februari 2019

Goede Vrijdag: 19 april 2019

2e Paasdag: 22 april 2018

Meivakantie: 27 april t/m 5 mei 2019

Hemelvaartsweekend: 30/31 mei 2019

2e Pinksterdag: 10 juni 2019

Juffendag:

Zomervakantie: 13 juli t/m 25 augustus 2019

Herfstvakantie: 19 oktober t/m 27 oktober 2019

Fotos

Voor de bescherming van de privacy gegevens zijn helaas alle mooie fotos van ons website verwijdert. Als u interesse heeft en van de gezellige sfeer op ’t Kalfje wilt proeven, bent van harte welkom om een kijkje te nemen!