Kosten

U betaalt een vast bedrag per maand, afgestemd op het aantal dagdelen dat u voor uw peuter afneemt. Tijdens de zomervakantie betaalt u niet.

De inschrijfkosten bedragen € 20,-.

De prijs per dagdeel bedraagt dit schooljaar € 105,-. Als uw peuter bijvoorbeeld drie dagdelen per week naar ‘t Kalfje komt, betaalt u dus een vaste prijs van € 315,- per maand, totaal voor de 40 weken die ’t Kalfje per jaar is geopend 3.386 EUR per jaar (10.75 keer 325 EUR).

Soms bestaat de mogelijkheid om uw peuter een extra dagdeel naar ’t Kalfje te brengen. De kosten voor een extra dagdeel zijn € 27,-.

Kinderopvangtoeslag

Omdat per 1 januari 2018 alle peuterspeelzalen automatisch omgezet worden naar KDV, worden ouders in de gelegenheid gesteld kinderopvangtoeslag aan te vragen. De voorwarden en de aanvraag voor kinderopvangtoeslag kunnen de ouders via www.belastingdienst.nl inzien en indienen.