Wachtlijst
Momenteel is er geen wachtlijst! Heb je interesse of wil je een keer komen kijken, bel 020 644 55 60 of stuur een mailtje.
Wij houden goed zicht op de wachtlijst. Als je je kind inschrijft wanneer het 1 jaar is geworden, dan nemen wij voor zijn of haar 2e verjaardag contact met je op voor de definitieve plaatsingsovereenkomst.

Vakantierooster:

  • Voorjaarsvakantie: 20 t/m 28 februari 2021
  • Goede Vrijdag: 2 april 2021
  • 2e Paasdag: 5 april 2021
  • Koningsdag: 27 april 2021
  • Meivakantie: 1 mei t/m 9 mei 2021
  • Hemelvaartsweekend: 13/14 mei 2021
  • 2e Pinksterdag: 24 mei 2021
  • Zomervakantie: 10 juli t/m 22 augustus 2021
  • Herfstvakantie: 16 oktober t/m 24 oktober 2021
  • Kerstvakantie: 25 december t/m 9 januari 2022

Foto’s
Voor de bescherming van de privacy gegevens zijn er helaas geen foto’s van onze peuterspeelzaal op deze website te zien. Als je eens de gezellige sfeer op
’t Kalfje wilt proeven, dan ben je van harte welkom om te komen kijken!

Verdeling uren pedagogisch coach en beleidsmedewerker
Vanaf 1 januari 2019 is het vanuit de Wet IKK verplicht om een pedagogisch beleidsmedewerker en een pedagogisch coach te hebben. De pedagogisch coach is onafhankelijk en observeert, naast het handelen van de medewerkers, ook hoe het pedagogisch beleid op de werkvloer wordt uitgevoerd.
De pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkelt samen met de leidinggevenden het pedagogisch beleid, andere beleidsvormen en protocollen. De functie van pedagogisch beleidsmedewerker wordt uitgevoerd door Diana Vredenbregt en Carina Post vervult de functie van pedagogisch coach. Meer informatie over de inzet van deze medewerkers en verdeling van uren is te vinden in dit document.

Beleid & inspectierapport
Wij werken met een Pedagogisch Beleid en een Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid en verschillende protocollen, waaronder het vermoeden van kindermishandeling. Deze protocollen en beleidstukken worden op verschillende manieren besproken en doorgenomen met onze medewerkers, zodat zij weten hoe te handelen in bepaalde situaties.
Je kunt hier ook de meest recente inspectierapport lezen of alle rapporten inzien op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.